Kobe International Ballet Fes 2022

2022/12/04(SUN)


Kobe International Ballet Fes 2022の特設ページです!更新情報

2022/06/11 参加要項を更新いたしました(ver.01⇒02)

2022/05/30 出場申込を開始いたします!